เหนือสิ่งใดก็คือท่านเพียงพระองค์เดียวในโลก


This slideshow requires JavaScript.

แปดสิบห้าพรรษามหาราช                    น้อมอภิวาทบาทบงสุ์พระทรงศรี
พระทรงเป็นหลักชัยให้ธานี                       ทุกชีวีสุขสราญประสานใจ

โครงการพระองค์ทรงดำรัส          รู้แจ้งชัดพอเพียงแถลงไข
สองห้าหนึ่งเจ็ดเป็นต้นไป                          พ่อหวังใช้พัฒนาประชาชี

ความพอเพียงที่พ่อได้สรรค์สร้าง   เป็นแนวทางดำรงคงวิถี
ถ้าคนไทยรู้จักปรับวิธี                                 จะอยู่ดีกินดีทุกชีวัน

กระนั้นหรือคือพระองค์ผู้ทรงเดช      มีดวงเนตรนำสุขเกษมสันต์
ทั่วทั้งถิ่นวานทองแซ่ซ้องกัน                       พระองค์นั้น ภูมิพล มหาราชา

                                                                              ประพันธ์โดย ธีรยุทธ ปันอินต๊ะ

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

Photo


This slideshow requires JavaScript.


คลิกเพื่อเล่นเพลง

คุณธรรมชี้นำชีวิต